Professionell och långsiktigt genomförd företagshälsovård hjälper till att bibehålla yrkesskickligheten.

Kärnan av huco-workshop till företag är huco sport-profilerna och huco sport-workbooks till medarbetarna. Med hjälp av dessa profiler får varje anställd en förståelse och individuell förklaring till just sin föredragna motionsstil, samt tips och råd att framgångsrikt bedriva sin motion, istället för att som i alldeles för många fall, införskaffa ett gymkort eller liknande utan att nyttja det, på företagets bekostnad.

De positiva effekterna av företagshälsovården ökar när medarbetarna övertar ansvaret och själv förstår vikten av kroppslig aktivitet och praktiskt använder sig av denna kunskap i form av eget framgångsrikt motionerande. Huco sport-profilen höjer motivationen hos den enskilde medarbetaren med hjälp av ökad insikt om de egna motivationsfaktorerna och förståelsen av personlig framgång.

Huco-profiltjänsterna hjälper till att hitta glädjen i att motionera och göra det till en naturlig del av vardagen. Regelbunden och meningsfull motion förbättrar hälsan och arbetsförmångan, motivationen och tillfredsställelsen på arbetsplatsen. Samtidigt som detta sker förbättras prestationsförmågan hos de anställda och ökar effektiviteten och lönsamheten hos företaget på ett varaktigt sätt.

Nyttan av huco sport-profilerna för företag

Om medarbetarna mår bra kroppsligt uppnås ett bättre resultat. Dessutom sparas reda pengar eftersom sjukdagar blir färre och kortare.
Med Huco sporprofiler kan man erbjuda möjligheter till motion som varje medarbetare har verklig nytta av.

Konditionstester höjer bara marginellt intresset hos de anställda som grupp. Den lilla del som motiveras av detta är “de blå motionärerna“ i Huco sportprofilen.Företagshälsovården förbättras markant räknat i faktisk aktivitet per anställd sett över tid allt eftersom medarbetarna själv lär sig och tar över ansvaret för sin motion.

Huco-företagspaket omfattar:

  • huco sport/huco diet-profil för varje deltagare.
  • huco sport/huco diet-workshop.Självständiga eller ledda träningsperioder.huco-workshop – del 2.

 

Åsikter från deltagare i huco sport workshops:

  • Det är mycket intressant och mycket detaljerat. Exemplen var intressanta. Ingen ges skulden för inaktivitet. Man blir uppmuntrad, förstår och vill ta hänsyn till den egna profilen (sportprofilen) när man ska motionera.
  • Fascinerande hur motivationen påverkas av de val man väljer och hur mycket/lite motionerande det resulterar i. Skönt att äntligen få en förståelse och verktyg som förklarar detta.
  • Tack för arbetsboken. Konkreta exemplen av de olika profiltyperna.
  • Mångsidigt. Ger nya insikter och uppmuntrar. Skapade en mängd nya frågor.
  • Idén med profilen och dess förverkligande inspirerade. Tänk så individuellt vi fungerar.
  • Min profil har hjälpt mig att förstå mina egna problem med vad som behöver göras beträffande detta.
We use cookies

We use cookies on our website. Some of them are essential for the operation of the site, while others help us to improve this site and the user experience (tracking cookies). You can decide for yourself whether you want to allow cookies or not. Please note that if you reject them, you may not be able to use all the functionalities of the site.